BIEG PO PIĄTKĘ W 10 DNI

Drukuj

Możesz wiedzieć więcej – BIEG PO PIĄTKĘ W 10 DNI!

To nowa akcja, skierowana do uczniów, którzy lubią się uczyć w nietypowy sposób. A chodzi dokładnie o to, że:

- chętni uczniowie przygotowują wraz z nauczycielem materiały dydaktyczne dotyczące trudnych zagadnień/definicji omawianych na ostatnich lekcjach, w przystępnej formie (mogą to być np. rymowanki, rysunki, gry dydaktyczne);

- materiały są umieszczane na tablicy ogłoszeń, przy sklepiku szkolnym;

- każdego dnia dokładane jest jedno, nowe pojęcie (akcja uzupełniania pojęć trwa 5 dni);

- przez kolejny tydzień uczeń może (np. podczas przerw) zapoznawać się z wszystkimi zamieszczonymi materiałami;

- po dwóch tygodniach chętni uczniowie piszą test (ułożony na podstawie zamieszczonych pojęć), z którego otrzymują oceny, a pałeczkę przejmuje kolejny przedmiot. 

Miesiąc

X

XI

XII

I

III

IV

V

Przedmiot

chemia biologia

historia wos

j.angielski j.niemiecki

j.polski

matematyka

fizyka geografia

pozostałe przedmioty

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów i nauczycieli do włączenia się w akcję. Pamiętajcie! Zawsze Możecie wiedzieć więcej!