Szkoła Podstawowa nr 169 w Łodzi

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home

Lato w Mieście 2021

Email Drukuj PDF

ZASADY REKRUTACJI NA PÓŁKOLONIE 
"SZLAKIEM BAJKOWEJ ŁODZI"

Zasady rekrutacji uczestników wypoczynku letniego w formie półkolonii
organizowanych
przez Szkołę Podstawową nr 169 w Łodzi
w terminie 28.06.2021 – 09.07.2021

Wypoczynek dla dzieci w formie półkolonii w szkole organizowany jest na podstawie Art. 92c. ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.)

 1. Zasady dotyczą rekrutacji do udziału w półkoloniach współfinansowanych przez Urząd Miasta Łodzi w ramach akcji LATO w MIEŚCIE, organizowanych przez Szkołę Podstawową nr 169 w Łodzi.
 2. Na półkolonie zostanie zakwalifikowanych jednorazowo 60 uczniów z klas I-IV zamieszkałych na terenie Miasta Łodzi.
 3. Nabór jest otwarty i nie ogranicza się tylko dla uczniów szkoły, w której organizowany jest wypoczynek.
 4. O przyjęciu na półkolonie decyduje kolejność zgłoszeń.
 5. Osoby zainteresowane udziałem dziecka w półkoloniach zapisują dziecko w sekretariacie szkoły osobiście lub telefonicznie (tel. 500 594 505) od 17 czerwca 2021 roku (czwartek) od godziny 9.00 i trwa do wyczerpania limitu miejsc.
 6. Po wyczerpaniu limitu miejsc tworzy się listę rezerwową, według kolejność zgłoszeń.
 7. W przypadku rezygnacji wcześniej zakwalifikowanego uczestnika lub braku potwierdzenia opłaty za półkolonie w wyznaczonym terminie, przyjmuje się na wolne miejsce dzieci z listy rezerwowej.
 8. W przypadku sytuacji konfliktowych pierwszeństwo mają:
 9. 1)    dzieci z klas I-III (pierwszeństwo mają dzieci młodsze),
  2)    dzieci wychowywane w rodzinach niepełnych,
  3)    dzieci z rodzin wielodzietnych,
  4)    dzieci z rodzin o trudnej sytuacji materialnej i życiowej,|
  5)    dzieci wychowawców półkolonii.

  9. Sytuacje szczególne będą rozpatrywane przez Komisję rekrutacyjną powołaną przez dyrektora szkoły w składzie:
  Joanna Antosik-Gruchot – pedagog szkolna – przewodnicząca
  Karolina Ratajczyk-Franckowiak - członek komisji
  Jakub Mlonka - członek komisji

10.  Komisja sporządza protokół uwzględniający wykaz uczniów zakwalifikowanych do uczestnictwa w półkolonii oraz listę rezerwową.
11.  Odpłatność za każdy dzień wynosi 15 zł, całość półkolonii 150 zł.
12.  Pierwszeństwo w naborze mają dzieci zgłoszone na okres 2 tygodni półkolonii.
13.  Po otrzymaniu informacji od pracownika sekretariatu o zakwalifikowaniu na półkolonie, należy niezwłocznie dokonać opłaty za półkolonie przelewem na konto: 47 1560 0013 2026 0025 0199 0002 Tytuł przelewu: PÓŁKOLONIE imię i nazwisko dziecka

14.  Potwierdzenie przelewu należy przesłać do 20 czerwca 2021 roku na e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
15.  Brak przesłanego potwierdzenia w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację z uczestnictwa w półkoniach.
16.  Zwrot opłaty za turnus może nastąpić jedynie w sytuacjach pisemnie usprawiedliwionych i zgłoszonych (dostarczonych osobiście do sekretariatu lun na Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ) najpóźniej tydzień przed rozpoczęciem turnusu.
17.  W innych sytuacjach dotyczących rezygnacji z półkolonii zwrot wpłaty nastąpi po znalezieniu zastępstwa.
18.  Pojedyncze nieobecności dziecka na półkoloniach nie podlegają rozliczeniu finansowemu.

Agata Piechna
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 169 w Łodzi