Szkoła Podstawowa nr 169 w Łodzi

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Dokumenty szkolne FORMULARZE

FORMULARZE

Email Drukuj PDF

Formularze, wnioski obwiązujące w Szkole Podstawowej nr 169 w Łodzi

01. INFORMACJE O UCZNIU

02. AKTUALIZACJA DANYCH UCZNIA

03. KARTA ZGŁOSZENIA DO ŚWIETLICY

04. INFORMACJE O WYJŚCIU  UCZNIA ZE SZKOŁY

05. UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA ZE ŚWIETLICY

06. PODANIE O PRZYJĘCIE DZIECKA DO SZKOŁY

07. WNIOSEK O ODROCZENIE OBOWIĄZKU SZKOLNEGO

08. WNIOSEK O WYDANIE OPINII O UCZNIU

09. WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O UCZNIU

10. WNIOSEK W SPRAWIE UCZĘSZCZANIA NA LEKCJE RELIGII I ETYKI

11. INFORMACJA W SPRAWIE REZYGNACJI Z UCZĘSZCZANIA NA LEKCJE RELIGII , ETYKI I WDŻWR

12. WNIOSEK RODZICA O ZWOLNIENIE Z W-F

13. WNIOSEK RODZICA O ZWOLNIENIE Z NIEKTÓRYCH ĆWICZEŃ NA W-F

14. WNIOSEK O PODWYŻSZENIE PRZEWIDYWANEJ OCENY ROCZNEJ

15. WNIOSEK O WYZNACZENIE EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO DLA UCZNIA NIEKLASYFIKOWANEGO Z POWODU USPRAWIEDLIWIONEJ NIEOBECNOŚCI

16. WNIOSEK O WYZNACZENIE EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO DLA UCZNIA NIEKLASYFIKOWANEGO Z POWODU NIEUSPRAWIEDLIWIONEJ NIEOBECNOŚCI

17. WNIOSEK O WYZNACZENIE EGZAMINU POPRAWKOWEGO

18. WNIOSEK W SPRAWIE ZASTRZEŻEŃ USTALENIA ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ

19. WNIOSEK O ZWOLNIENIE Z DRUGIEGO JĘZYKA NOWOŻYTNEGO

20. ZGODA NA WGLĄD W PRZEKAZANĄ DOKUMENTACJĘ DO OPPP

21. ZGODA NA ZAJĘCIA DODATKOWE W RAMACH OFERTY SZKOŁY

22. WNIOSEK O WCZEŚNIEJSZE ZWOLNIENIE Z LEKCJI

23. WNIOSEK O WYDANIE DUPLIKATU LEGITYMACJI

24. WNIOSEK O WYDANIE  DUPLIKATU ŚWIADECTWA

25. ZGODA RODZICÓW NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

26. ZGODA OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO ODBIORU

27. ZGODA OSOBY UPOWAŻNIONEJ PRZEZ RODZICÓW DO KONTAKTU

28. ZGODA RODZICÓW NA UDZIAŁ UCZNIA W WYCIECZCE

29. OŚWIADCZENIE O WYPISANIU UCZNIA ZE SZKOŁY

30. ZAŚWIADCZENIE O UCZĘSZCZANIU UCZNIA DO SZKOŁY

31. ZAŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU

32. WNIOSEK O UDZIELENIE ZWOLNIENIA Z PRACY Z TYTUŁU OPIEKI - PRACOWNIK NIEPEDAGOGICZNY

33. WNIOSEK O UDZIELENIE ZWOLNIENIA Z PRACY Z TYTUŁU URLOPU

34. WNIOSEK O UDZIELENIE URLOPU BEZPŁATNEGO

35. WNIOSEK O UDZIELENIE URLOPU NA ŻĄDANIE

36. POTWIERDZENIE REALIZACJI OBOWIĄZKU SZKOLNEGO

37. WNIOSEK O WYROBIENIE LEGITYMACJI SZKOLNEJ NOWEMU UCZNIOWI

38. PODANIE/PROŚBA

39. WNIOSEK O DZIEŃ NA OPIEKĘ NAD DZIECKIEM - PRACOWNIK PEDAGOGICZNY

40. ZAŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU

41. INDYWIDUALNY PROGRAM WSPOMAGANIA DLA UCZNIA ZAGROŻONEGO OCENĄ NIEDOSTATECZNĄ

42. INFORMACJA O TERMINIE I FORMIE POPRAWY ZAGROŻENIA OCENĄ NIEDOSTATECZNĄ

43. ZAWIADOMIENIE RODZICÓW O ZAGROŻENIU OCENĄ NIEDOSTATECZNĄ

44. WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

45. WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE mLEGITYMACJI

46. WNIOSEK O ANULOWANIE mLEGITYMACJI