Szkoła Podstawowa nr 169 w Łodzi

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Realizowane projekty "Wychować człowieka mądrego".

"Wychować człowieka mądrego".

Email Drukuj PDF

Ogólnopolski projekt "Wychować człowieka mądrego".

Nasza szkoła pomyślenie przeszła wszystkie etapy rekrutacji i już w pierwszej turze naboru, zakwalifikowała się do ogólnopolskiego projektu "Wychować człowieka mądrego. Wprowadzenie modelu pracy wychowawczej i resocjalizacyjnej z zastosowaniem metody tutoringu szkolnego jako profilaktyki pozytywnej problemów w polskiej szkole". (Więcej o projekcie>>>)

Od września 2017 roku wdrożymy kolejną INNOWACJĘ PEDAGOGICZNĄ z zastosowaniem metody tutoringu szkolnego jako profilaktyki pozytywnej.

Projekt sfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej będzie realizowany w 64 szkołach w Polsce. Realizatorem projektu jest Placówka Towarzystwa Edukacji Otwartej we Wrocławiu - Instytut Tutoringu Szkolnego.

Tutoring szkolny jest długofalowym procesem. Daje możliwość pracy z uczniem na przestrzeni kilku lat. W tym czasie uczeń i tutor mogą się dobrze poznać w różnych sytuacjach. Uczniowie inaczej zachowują w klasie na zajęciach, a inaczej funkcjonują w relacji indywidualnej.

Udział w projekcie umożliwi w szczególności:

 • współtworzenie w szkole klimatu opartego na  „pedagogice dialogu”, zbudowanie trwałej, wzajemnie uczącej się wspólnoty uczniów, nauczycieli i rodziców,
 • uzyskanie przez nauczycieli kolejnych kompetencji skutecznego postępowania pedagogicznego wraz z odpowiednimi narzędziami  organizacyjnymi i diagnostycznymi,
 • rozwijanie samodzielności i poczucia odpowiedzialności uczniów za swój proces uczenia się,
 • wzrost u uczniów samoakceptacji i poczucia wartości własnej, otwartości i życzliwości dla innych.

Szkoła w ramach projektu nieodpłatne otrzyma wsparcie poprzez:

 • udostępnienie modelu innowacji pedagogicznej do zaadaptowania na potrzeby szkoły,
 • przekazanie na wieczyste użytkowanie zestawu mebli tutorskich,
 • przeprowadzenie kursu tutorskiego dla nauczycieli (64-godziny szkoleniowe) i kursu dyrektorskiego (9 warsztatów po 8 godzin),
 • przeprowadzenie superwizji grupowych: 12 godzin oraz indywidualnych: 6 godzin,
 • wsparcie dyrektora we wdrażaniu innowacji metodą Szkoły Liderów - 12 tutoriali przez 12 miesięcy,
 • zredagowanie i udostępnienie raportu końcowego z ewaluacji indywidualnej szkoły.