Szkoła Podstawowa nr 169 w Łodzi

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Dla rodziców Zebrania z rodzicami

Zebrania z rodzicami

Email Drukuj PDF

Serdecznie zapraszamy na  zebrania wychowawców z rodzicami w roku szkolnym 2021/2022.

Termin

PLANOWANE ZEBRANIA I KONSULTACJE Z RODZICAMI

13 września 2021 r. (poniedziałek)

ZEBRANIA z wychowawcami dla rodziców uczniów klas I – III godz. 17:00

Wybory do Rad Oddziałowych

14 września 2021 r. (wtorek)

ZEBRANIA z wychowawcami dla rodziców uczniów klas IV – VIII godz. 17:00. Wybory do Rad Oddziałowych

15 września 2021 r.

Godz. 17.30. Pierwsze spotkanie z Przewodniczącymi Rad Oddziałowych. Wybory do Rady Rodziców SP
nr 169 w Łodzi.

29 listopada 2021 r. (poniedziałek)

ZEBRANIA z wychowawcami dla rodziców uczniów klas I-III godz. 17:00.

KONSULTACJE z nauczycielami dla rodziców uczniów klas I-III 17.30 – 19.00;

30 listopada 2021 r (wtorek)

ZEBRANIA z wychowawcami dla rodziców uczniów klas IV-VII godz. 17:00.

KONSULTACJE z nauczycielami dla rodziców uczniów klas IV-VII 17.30 – 20.00;

10 - 11 stycznia 2022 r (poniedziałek)

KONSULTACJE z nauczycielami dla rodziców uczniów klas I-VIII 16.00 – 20.00.

Powiadamianie przez wychowawców o zagrożeniach niedostateczną śródroczną oceną klasyfikacyjną.

10-11 lutego  2022 r. (czwartek-piątek)

Skuteczne przekazanie kart ocen z opisowymi ocenami śródrocznymi przez wychowawców klas I-III.

Skuteczne przekazanie kart ocen ze śródrocznymi ocenami klasyfikacyjnymi przez wychowawców klas IV-VIII

21 marca 2022 r. (poniedziałek)

ZEBRANIA z wychowawcami dla rodziców uczniów klas I – III godz. 17:00.

KONSULTACJE z nauczycielami dla rodziców uczniów klas I – III godz. 17:30 – 20.00;

22 marca 2022 r.

(wtorek)

ZEBRANIA z wychowawcami dla rodziców uczniów klas IV – VIII godz. 17:00

KONSULTACJE z nauczycielami dla rodziców uczniów klas IV – VIII godz. 17:30 – 20.00;

16 maja 2022 r. (poniedziałek)

KONSULTACJE z nauczycielami dla rodziców uczniów klas IV – VIII godz. 17:30 – 20.00; Powiadamianie przez wychowawców o zagrożeniach niedostateczną roczną oceną klasyfikacyjną.

Zebrania dla rodziców uczniów klas VIII.

6 czerwca 2022 r. (poniedziałek)

ZEBRANIA z wychowawcami dla rodziców uczniów klas I – III godz. 17:00. Rodzice otrzymują informację
o przewidywanych ocenach rocznych.

7 czerwca 2020 r (wtorek)

ZEBRANIA z wychowawcami dla rodziców uczniów klas IV-VIII godz. 17:00. Rodzice otrzymują informację
o przewidywanych ocenach rocznych.

 

Serdecznie zapraszamy.