Szkoła Podstawowa nr 169 w Łodzi

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Realizowane projekty Edukacja przez szachy

Edukacja przez szachy

Email Drukuj PDF

Edukacja przez Szachy w Szkole Podstawowej nr 169 im. Marii Dąbrowskiej w Łodzi

Od września 2015 roku pani Jolanta Białek i pani Marta Klimas w ramach innowacji pedagogicznych realizują ogólnopolski projekt "Edukacja przez szachy".

W poszukiwaniu metod, które pomogłyby uczniom w doskonaleniu umiejętności matematycznych, skoncentrować uwagę, udoskonalić logiczne myślenie, rozwinąć pamięć, podejmować właściwe decyzje i przewidywać konsekwencje tych decyzji oraz poradzić sobie z porażką trafiliśmy na ogólnopolski projekt POLSKIEGO ZWIĄZKU SZACHOWEGO „EDUKACJA PRZEZ SZACHY W SZKOLE”.

Cele i główne założenia projektu odpowiadały na nasze zapotrzebowanie i oczekiwania.

Warunki, jakie musiała spełnić szkoła, by przystąpić do Projektu:

 1. przeznaczenie co najmniej 1 godziny lekcyjnej tygodniowo na zajęcia szachowe przez co najmniej 2 lata w co najmniej 1 oddziale klasowym. W naszej szkole Edukację przez Szachy realizujemy w klasie IIb (mgr Marta Klimas) i klasie Ia (mgr Jolanta Białek)
 2. w/w zajęcia są obowiązkowe dla całego oddziału klasowego, dzieci na zajęcia nie były w żaden sposób selekcjonowane
 3. opisowa ocena ucznia na koniec semestru i na koniec roku szkolnego będzie zawierała opisową ocenę z w/w zajęć szachowych
 4. skierowanie co najmniej 2 nauczycieli na szkolenie szachowo – metodyczne
 5. w/w zajęcia prowadzić mogą jedynie osoby posiadające certyfikat szkolenia z Projektu PZSzach. „Edukacja przez Szachy w Szkole”
 6. wyrażenie zgody na potencjalne przeprowadzenie anonimowych badań na temat wpływy w/w zajęć na rozwój uczniów przez pracownika naukowego z zewnątrz.

Jak szachy wpływają na rozwój uczniów i nauczycieli?

Projekt „Edukacja przez Szachy w Szkole”, jest przeznaczony dla uczniów w każdym wieku. Dziecko nie musi absolutnie znać zasad tej gry. Na początkowych zajęciach poznaje szachownicę, jej rozkład i oznaczenia. Kolejne zajęcia wdrażają uczniów do poznania zasad gry. W czasie zabaw uczniowie poznają figury szachowe, rozmieszczenia i ich wartości. Poprzez naukę krok po kroku uczymy szachowego abecadła. W czasie zajęć Edukacja przez Szachy w Szkole, nauczyciele korzystając z poznanych w czasie szkolenia podstaw metodycznych i scenariuszy, uczą umiejętności praktycznych, takich jak poznanie najważniejszych reguł i zasad obowiązujących podczas rozgrywek szachowych.

Nauka gry w szachy - korzyści dla ucznia:

Nauka gry w szachy sprzyja wszechstronnemu rozwojowi dziecka:

 • kształci pamięć i rozwija koncentrację
 • kształci umiejętność abstrakcyjnego, analitycznego i logicznego myślenia,
 • rozwija wyobraźnię przestrzenną i orientację przestrzenną
 • rozwija szybkość w dotarciu do prawidłowego rozwiązania problemu
 • rozwija umiejętność zapamiętywania szczegółów,
 • uczy odwagi i odpowiedzialności za własne decyzje – uczniowie stają się bardziej cierpliwi i wytrwali,
 • uczy pokory - bo nie wszystkie decyzje podejmowane przez graczy są słuszne,
 • uczy okazywania szacunku przeciwnikowi i samemu sobie
 • kształci umiejętność zastosowania w grze i w życiu zasady "fair play"

Nauka gry w szachy to również kształtowanie wiele umiejętności praktycznych przez ucznia:

 • nauka gry w szachy - poznanie najważniejszych reguł i zasad obowiązujących podczas rozgrywek szachowych;
 • rozwijanie u dzieci zmysłu twórczego i intuicji oraz umiejętności podejmowania przemyślanych decyzji;
 • poznanie wybranych programów komputerowych związanych z nauką gry w szachy, wdrażanie do korzystania z różnych źródeł informacji;

Nauka gry w szachy to również kształtowanie umiejętności społecznych takich jak:

 • kształtowanie ważnych cech osobowości takich jak: odpowiedzialność, cierpliwość, wytrwałość i determinacja (dążenie do rozwiązania i wykonania zadania);
 • uczenie współpracy z innymi w zabawie, w nauce szkolnej i w sytuacjach życiowych, kształtowanie umiejętności pracy w grupie;
 • przestrzeganie obowiązujących reguł, uczenie zdrowej rywalizacji (gra fair-play);
 • kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem i porażkami;
 • uczenie szacunku dla rywala oraz kulturalnego zwracania się do drugiej osoby w szkole, w domu, na ulicy.
 • kształtowanie u uczniów samodyscypliny.
 • budzenie nawyku systematyczności i dokładności.

Wypowiedź nauczyciela prowadzącego zajęcia – pani Marta Klimas

„ Realizując cele i zadania programu „Edukacja Przez Szachy w Szkole” dochodzę do wnioski, że gra w szachy wpływa pozytywnie na dziecko we wszystkich jego sferach rozwojowych. Szachy są grą, która bez znaczących nakładów finansowych może być dostępna dla wszystkich dzieci. Uatrakcyjniając naukę w grę w szachy, stworzyłam w swojej sali szachownicę na podłodze, gdzie uczniowie uwielbiają się bawić. Tak też się uczą.

Uwzględniając korzyści płynące dla moich uczniów, uważam, że nauczanie gry w szachy, mogłoby być wprowadzone jako zajęcia obowiązkowe w edukacji wczesnoszkolnej Podstawą zajęcia takiego stanowiska jest kilkumiesięczna obserwacja moich podopiecznych, oraz ich codzienne osiągnięcia edukacyjne.

Na pytanie Dlaczego dziecko powinno grać w szachy?

Z pełna odpowiedzialnością odpowiadam, s

zachy uczą logicznego i konstruktywnego myślenia, rozwijają aktywność twórczą dziecka, poprawiają: pamięć, koncentracje, wyobraźnie przestrzenną i podzielność uwagi, wyrabiają w dziecku pozytywne cechy: systematyczność, odpowiedzialność, pracowitość, samodyscyplinę, uczą poszanowania rywala. I NAJWAŻNIEJSZE! poprawiają wyniki dydaktyczne dziecka w szkole!”


Wypowiedź nauczyciela prowadzącego zajęcia – pani Jolanta Białek

„Korzyści dla każdego ucznia są oczywiste i jasne. A jakie korzyści płyną dla nauczyciela. Prowadzę koło szachowe w szkole, ukończyłam kurs doskonalący grę w szachy, ale wciąż mam świadomość, jak wiele brakuje mi do perfekcji. Przygotowując się do zajęć koła szachowego ćwiczę i „przerabiam” całą lekcję w domu. Można, zatem stwierdzić, że czerpię podobne korzyści jak moi uczniowie. Układając scenariusz lekcji uczę się dokładnego planowania każdego kroku. Analizując sytuacje szachowe uczę się strategicznego myślenia, rozwijam własną wyobraźnię i kreatywność. Prowadząc lekcję wyrabiam w sobie zmysł obserwacji, rozwijam pamięć, wzajemną komunikację i spostrzegawczość. Uczę się prawidłowego oceniania sytuacji i otwartości na pomysły moich podopiecznych.”


 

Z życia szkoły

 • 2012absolwenti051.jpg
 • 2013-dbid_b006.JPG
 • 2013-japan2-007.jpg
 • 2013-drodzica0034.jpg
 • 2014-mit-010.jpg
 • 2013-dzien_otwarty-024.JPG
 • 2013-bid076.JPG
 • 2015-zerowkai-047.JPG
 • 2013-drodzica0017.jpg
 • 2013-japan2-013.jpg
 • 2012korczak125.JPG
 • 2014-szkola-002.jpg
 • 2015-zerowkai-022.JPG
 • 2012justyna067.JPG
 • 2015-zerowkai-038.JPG

Akcje

LIBRUS e-DZIENNIK