Szkoła Podstawowa nr 169 w Łodzi

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home

Odroczenie obowiązku szkolnego ucznia

Email Drukuj PDF

Odroczenie obowiązku szkolnego ucznia szkoły podstawowej lub dziecka realizującego roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej.
Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. Nr 256 z 2004r., poz. 2572 ze zm.)

1. Odroczenie spełniania obowiązku szkolnego przez dziecko może być orzeczone w przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami.
2. Spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone nie dłużej niż o jeden rok.
3. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, po zasięgnięciu opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej i na wniosek rodziców/ opiekunów prawnych dziecka.
4. W przypadku odroczenia obowiązek szkolny spełnia się poprzez uczęszczanie do szkoły podstawowej lub oddziału przedszkolnego.

 

Z życia szkoły

 • 2013-drodzica0017.jpg
 • 2013-dbid_b006.JPG
 • 2015-zerowkai-022.JPG
 • 2013-dzien_otwarty-024.JPG
 • 2013-japan2-013.jpg
 • 2013-japan2-007.jpg
 • 2015-zerowkai-047.JPG
 • 2013-bid076.JPG
 • 2015-zerowkai-038.JPG
 • 2012absolwenti051.jpg
 • 2014-mit-010.jpg
 • 2013-drodzica0034.jpg
 • 2012justyna067.JPG
 • 2012korczak125.JPG
 • 2014-szkola-002.jpg

Akcje

LIBRUS e-DZIENNIK