Szkoła Podstawowa nr 169 w Łodzi

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Nabór szkolny Odroczenie obowiązku szkolnego ucznia

Odroczenie obowiązku szkolnego ucznia

Email Drukuj PDF

Odroczenie obowiązku szkolnego ucznia szkoły podstawowej lub dziecka realizującego roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej.
Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. Nr 256 z 2004r., poz. 2572 ze zm.)

1. Odroczenie spełniania obowiązku szkolnego przez dziecko może być orzeczone w przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami.
2. Spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone nie dłużej niż o jeden rok.
3. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, po zasięgnięciu opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej i na wniosek rodziców/ opiekunów prawnych dziecka.
4. W przypadku odroczenia obowiązek szkolny spełnia się poprzez uczęszczanie do szkoły podstawowej lub oddziału przedszkolnego.

 

 

Szkoła w obiektywie

 • 2013-plac-zabaw027.JPG
 • 2013-slubowanie004.JPG
 • 2013-slubowanie040.JPG
 • 2013-slubowanie049.JPG
 • 2014-bo-004.jpg
 • 2014-mit-010.jpg
 • 2014-pj-004.JPG
 • 2014-s4l-003.jpg
 • 2014-szkol2-013.JPG
 • 2014-szkola-002.jpg
 • 2014-szkola-009.JPG
 • 2014-szkola-011.JPG
 • 2014-szkola-013.JPG
 • 2014-usmiech-004.jpg

Akcje

LIBRUS e-DZIENNIK