Szkoła Podstawowa nr 169 w Łodzi

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Szkoła Podstawowa nr 169 w Łodzi

Oddział dwujęzyczny z językiem angielskim

Email Drukuj PDF

Oddział dwujęzyczny z językiem angielskim od 2017/2018

Szkoła Podstawowa nr 169 im. Marii Dąbrowskiej w Łodzi od 1 września 2017 roku będzie ośmioletnią szkołą podstawową. W związku z reformą będziemy kształcić uczniów klas VII i VIII. Uczniowie klas I, IV i VII będą realizowali nową podstawę programową.

Od września 2017 roku jedna klasa VII, będzie oddziałem dwujęzycznym z językiem angielskim - należy przez to rozumieć oddział szkolny, w którym nauczanie jest prowadzone w dwóch językach: polskim oraz angielskim, będącym drugim językiem nauczania, przy czym prowadzone w dwóch językach są co najmniej dwa zajęcia edukacyjne. Język angielski będzie prowadzony przez 5 godzin w tygodniu.

Najważniejszym celem nauczania dwujęzycznego jest przygotowanie przyszłych specjalistów biegle władających językiem obcym w różnych określonych dziedzinach wiedzy. Nie rezygnujemy, przy tym, z wysokiego poziomu kształcenia ogólnego, umożliwiającego naszym absolwentom dostanie się do najlepszych szkół średnich.

W pierwszej kolejności do oddziału dwujęzycznego będą przyjmowani uczniowie naszej szkoły. Warunkiem będzie otrzymanie promocji do klasy VII oraz uzyskanie pozytywnego wyniku sprawdzianu predyspozycji językowych przeprowadzanego na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną.

 

Nabór 2017/2018

Email Drukuj PDF

ZASADY NABORU UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO ŁÓDŹ NA ROK SZKOLNY 2017/2018

18 kwietnia 2017 r. rozpoczęła się elektroniczna rekrutacja do ogólnodostępnych klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018, która będzie trwała do 18 maja 2017 r.

Zalogowanie się do systemu elektronicznego naboru będzie możliwe po wpisaniu adresu: lodz.elemento.pl

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie UMŁ

http://uml.lodz.pl/miasto/edukacja/nabor_do_przedszkoli_i_szkol/SP

 

Dzień Drzwi Otwartych

Email Drukuj PDF

Dzień Drzwi Otwartych

17 marca 2017 roku w ramach Dnia Drzwi Otwartych, naszą szkolę odwiedzili przyszli uczniowie wraz z rodzicami.

Nasi goście w sali gimnastycznej spotkali się z dyrekcją szkoły, nauczycielami i z PRACOWITYMI SMERFAMI z klasy Ia.

Wszyscy, którzy nas odwiedzili w tym dniu, mogli zapoznać się z ofertą szkoły, zasadami rekrutacji do klasy pierwszej, a przede wszystkim poznać szkołę, sale lekcyjne, pracowników szkoły i niespodzianki przygotowane przez uczniów i nauczycieli, które czekały w klasach.

 

SPOTKANIE PRZEDSZKOLAKÓW z PRACOWITYMI SMERFAMI

Email Drukuj PDF

SPOTKANIE PRZEDSZKOLAKÓW z PRACOWITYMI SMERFAMI

14 marca 2017 roku w ramach cyklicznej współpracy z przedszkolami miejskimi PM 12, PM 115, PM 141 i Akademią Malucha, zorganizowaliśmy spotkanie PRZEDSZKOLAKÓW z PRACOWITYMI SMERFAMI.

Najmłodsi mogli obejrzeć super wesołe przedstawienie przygotowane przez pierwszaków, poznać zwody pracowitych Smerfów, za wykonane zadania nazbierać smerfnych jagód. To był dla nas wspaniały dzień. Wszyscy wspaniale się bawiliśmy.

W przyszłym roku też będzie wesoło na SPOTKANIU PRZEDSZKOLAKA Z………?????

 

Ogólnołódzki projekt "Dziecięca Bajkowa Łódź"

Email Drukuj PDF

Projekt interdyscyplinarny "Dziecięca Bajkowa Łódź”.

Uczniowie klas drugich wraz ze swoimi wychowawczyniami Dorotą Szczygłowską, Moniką Janowską, Małgorzatą Jończyk w roku szkolnym 2016/2017 biorą udział w ogólnołódzkim projekcie "Dziecięca Łódź Bajkowa". Jest to działanie podejmowane przy współpracy z ŁCDNiKP. W ramach projektu w naszej szkole odbyły się zajęcia modelowe dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej prowadzone przez Monikę Janowską i Małgorzatę Jończyk, w których uczestniczyli metodycy, nauczyciele z innych szkół, rodzice uczniów. Nauczyciele klas drugich (Dorota Szczygłowska, Monika Janowska, Małgorzata Jończyk), zorganizowali wycieczki "Szlakiem Bajkowej Łodzi”, podczas których, uczniowie poznali łódzkich bohaterów bajkowych pomników. Uczniowie wiedzą, że najstarszym pomnikiem jest Miś Uszatek, a najmłodszym - Ferdynand Wspaniały. Przy każdym pomniku na specjalnych kartach zbierali pieczątki, które pozwolą im zdobyć odznakę turystyczną. Uczniowie  podczas zajęć lekcyjnych poznawali historię naszego miasta.

20 marca w naszej szkole odbyło się uroczyste podsumowanie projektu. W tym dniu zorganizowano konkurs wiedzy o pomnikach oraz odbyło się uroczyste wręczenie odznak PTTK.

 

"Wychować człowieka mądrego".

Email Drukuj PDF

Ogólnopolski projekt "Wychować człowieka mądrego".

Nasza szkoła pomyślenie przeszła wszystkie etapy rekrutacji i już w pierwszej turze naboru, zakwalifikowała się do ogólnopolskiego projektu "Wychować człowieka mądrego. Wprowadzenie modelu pracy wychowawczej i resocjalizacyjnej z zastosowaniem metody tutoringu szkolnego jako profilaktyki pozytywnej problemów w polskiej szkole". (Więcej o projekcie>>>)

Od września 2017 roku wdrożymy kolejną INNOWACJĘ PEDAGOGICZNĄ z zastosowaniem metody tutoringu szkolnego jako profilaktyki pozytywnej.

Projekt sfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej będzie realizowany w 64 szkołach w Polsce. Realizatorem projektu jest Placówka Towarzystwa Edukacji Otwartej we Wrocławiu - Instytut Tutoringu Szkolnego.

Tutoring szkolny jest długofalowym procesem. Daje możliwość pracy z uczniem na przestrzeni kilku lat. W tym czasie uczeń i tutor mogą się dobrze poznać w różnych sytuacjach. Uczniowie inaczej zachowują w klasie na zajęciach, a inaczej funkcjonują w relacji indywidualnej.

Udział w projekcie umożliwi w szczególności:

 • współtworzenie w szkole klimatu opartego na  „pedagogice dialogu”, zbudowanie trwałej, wzajemnie uczącej się wspólnoty uczniów, nauczycieli i rodziców,
 • uzyskanie przez nauczycieli kolejnych kompetencji skutecznego postępowania pedagogicznego wraz z odpowiednimi narzędziami  organizacyjnymi i diagnostycznymi,
 • rozwijanie samodzielności i poczucia odpowiedzialności uczniów za swój proces uczenia się,
 • wzrost u uczniów samoakceptacji i poczucia wartości własnej, otwartości i życzliwości dla innych.

Szkoła w ramach projektu nieodpłatne otrzyma wsparcie poprzez:

 • udostępnienie modelu innowacji pedagogicznej do zaadaptowania na potrzeby szkoły,
 • przekazanie na wieczyste użytkowanie zestawu mebli tutorskich,
 • przeprowadzenie kursu tutorskiego dla nauczycieli (64-godziny szkoleniowe) i kursu dyrektorskiego (9 warsztatów po 8 godzin),
 • przeprowadzenie superwizji grupowych: 12 godzin oraz indywidualnych: 6 godzin,
 • wsparcie dyrektora we wdrażaniu innowacji metodą Szkoły Liderów - 12 tutoriali przez 12 miesięcy,
 • zredagowanie i udostępnienie raportu końcowego z ewaluacji indywidualnej szkoły.
 

1% należnego podatku za 2016 rok

Email Drukuj PDF

Szanowni Rodzice, Przyjaciele i Sympatycy SP nr 169 w Łodzi,

Zachęcamy do przekazania za pośrednictwem Fundacji Rosa, 1% należnego podatku za 2016 rok na rzecz naszej szkoły.

Jak to zrobić?


 1. Obliczyć 1% należnego podatku.
 2. W zeznaniu podatkowym wpisać numer KRS 0000207472
 3. W  polu \"Cel szczegółowy\" podać numer identyfikacyjny szkoły ID 128 849, koniecznie zaznaczyć, że wpłata dotyczy Szkoły Podstawowej nr 169 w Łodzi

Zebrane środki przeznaczymy na zakup pomocy dydaktycznych.

 


Strona 1 z 2

Z życia szkoły

 • 2012justyna067.JPG
 • 2013-drodzica0034.jpg
 • 2013-dzien_otwarty-024.JPG
 • 2013-drodzica0017.jpg
 • 2014-szkola-002.jpg
 • 2015-zerowkai-022.JPG
 • 2013-japan2-007.jpg
 • 2015-zerowkai-047.JPG
 • 2013-japan2-013.jpg
 • 2012absolwenti051.jpg
 • 2012korczak125.JPG
 • 2015-zerowkai-038.JPG
 • 2013-bid076.JPG
 • 2013-dbid_b006.JPG
 • 2014-mit-010.jpg

Akcje

LIBRUS e-DZIENNIK