Szkoła Podstawowa nr 169 w Łodzi

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Szkoła Podstawowa nr 169 w Łodzi

Przerwa na czytanie

Email Drukuj PDF

PRZERWA NA CZYTANIE

20 października 2020 r. nasza szkoła przystąpiła do akcji czytelniczej „Przerwa na czytanie”, której głównym organizatorem była Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim. Akcja była skierowana do społeczności szkolnej: uczniów, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. W akcji brały udział placówki oświatowe różnego typu w Polsce oraz poza granicami naszego kraju. W ubiegłym roku w akcji wzięło udział 158 809 osób czytających z 991 placówek w Polsce i 14 za granicą.

W naszej szkole akcja została zrealizowana w ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych oraz kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”. Wolontariuszki z klas ósmych przygotowały głośne czytanie fragmentów wspaniałych książek dla uczniów klas 1-3. Niestety, nasze plany pokrzyżowała pandemia koronawirusa. Akcja odbyła się w węższym gronie: wśród uczniów przebywających w świetlicy szkolnej. Na Librusie zachęcano uczniów, którzy uczestniczą w nauczaniu zdalnym – do odpoczynku między zajęciami z książką w ręku.

Akcja miała na celu zwrócenie uwagi uczniów na czytanie jako atrakcyjną formę spędzania czasu wolnego w szkole. W ramach akcji odbyła się promocja ciekawych książek z biblioteki szkolnej. Dziękuję wszystkim, którzy włączyli się w organizację akcji (nauczycielom ze świetlicy szkolnej, szczególne podziękowania dla pani Doroty Wencel) oraz wszystkim, którzy czytali dla przyjemności i w ramach odpoczynku. Mam nadzieję, że dzięki akcji będziecie częściej sięgać po książki.


 

Autor: Magdalena Kuczkowska

 

„Edukacyjne ABC w czasie COVID-19”.

Email Drukuj PDF

EDUKACYJNE ABC W CZASIE COVID - 19

Zdrowie uczniów, nauczycieli oraz pracowników jest priorytetem. Specjalnie dla uczniów, rodziców i nauczycieli Urząd Miasta Łodzi wspólnie z łódzkim Sanepidem, opracował „Edukacyjne ABC w czasie COVID-19”.

Jest w nim szereg wskazówek i instrukcji postępowania w pandemii oraz numery telefonów, m.in. do Sanepidu, ale i do psychologów, udzielających wsparcia w razie potrzeby.

 

Boisko szkolne a nowa sportowa rzeczywistość

Email Drukuj PDF

Nowa sportowa rzeczywistość od 4 maja 2020 r.

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM RADY MINISTRÓW z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, boisko szkolne może być udostępnione na potrzeby:
a) czynności związanych z przygotowaniami kadry narodowej do igrzysk olimpijskich lub paraolimpijskich, prowadzonych w obiektach Centralnego Ośrodka Sportu;
b) działalności sportowej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0 w grupie 93.1) i rekreacyjnej w zakresie transportu rekreacyjnego oraz wypożyczania sprzętu rekreacyjnego stanowiącego integralną część obiektu rekreacyjnego (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0 w podklasie 93.29.Z),

Nie ma możliwości udostępniania obiektów bez zapewnienia wymogów określonych w rozporządzeniu (np. weryfikacja liczby osób, dezynfekcja, zapewnienie piętnastominutowych odstępów w korzystaniu z obiektów przez następne grupy korzystających).

REGULAMIN BOISKA SZKOLNEGO W CZASIE EPIDEMII

Dyrektor szkoły informuje, że BOISKO SZKOLNE JEST MONITOROWANE.

O wszystkich przypadkach nielegalnego korzystania z boiska i niszczenia mienia publicznego Dyrektor szkoły będzie powiadamiał odpowiednie instytucje.

Nowa sportowa rzeczywistość – etap od 4 maja 2020 r. – odpowiedzi Ministerstwa Sportu na najczęściej zadawane pytania

 

1% należnego podatku za 2019 rok

Email Drukuj PDF


Szanowni Rodzice, Przyjaciele i Sympatycy SP nr 169 w Łodzi,

Zachęcamy do przekazania za pośrednictwem Fundacji Rosa, 1% należnego podatku za 2019 rok na rzecz naszej szkoły.

Jak to zrobić?


  1. Obliczyć 1% należnego podatku.
  2. W zeznaniu podatkowym wpisać numer KRS 0000207472
  3. W  polu \"Cel szczegółowy\" podać numer identyfikacyjny szkoły ID 128 849, koniecznie zaznaczyć, że wpłata dotyczy Szkoły Podstawowej nr 169 w Łodzi

Zebrane środki przeznaczymy na zakup pomocy dydaktycznych.